Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji "AJAKA"
inż. Janusz Karski

Kontakt

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji "AJAKA"
inż. Janusz Karski
ul. Gen. Wł. Andersa 38 lok. 308
15-113 Białystok
telefon: 85 675 20 20
email: biuro@ajaka.pl